IKEA E-TALENT FACTORY

e-Talent Factory je inicijativa kojom kompanija IKEA želi da se, kroz program plaćene stručne prakse u trajanju od 12 meseci, približi studentima završnih godina na diplomskim i postdiplomskim studijama, i pruži im mogućnost stručnog usavršavanja u oblasti internet poslovanja. Program je baziran na talent-acquisition ideologiji i posvećivanju pažnje potrebama zajednice za dodatnim programima profesionalnog razvoja za mlade ljude.

IKEA je dosledna svojim osnovnim vrednostima i veoma vrednuje motivisane ljude koji žele da rade na razvoju svog potencijala. Saradnja je ostvarena sa mnogobrojnim fakultetima i visokim školama u Beogradu kako bi se program približio što većem broju studenata.

IKEA je u prethodnih godinu dana u e-Talent Factory primila osam studenata završnih godina studija – grafičke dizajnere, programera, IT specijaliste, komunikologa, psihologa i biohemijskog inženjera.

Cilj prakse je saradnja sa fakultetima i omogućavanje studentima da pronađu dodatni način usavršavanja u oblasti web i digital sfere. Želimo da studenti u toku prakse nauče nešto novo i pronađu novi karijerni pravac za sebe. Praksa je plaćena i traje 12 meseci, a od studenata se očekuje prisustvo u onoj meri u kojoj im fakultetske obaveze dozvoljavaju.

Kompanija IKEA studentima na praksi pruža mogućnost da se razvijaju u oblastima svog interesovanja, bez obzira na njihovu akademsku pozadinu i prethodno iskustvo. Oblasti pokrivene praksom su informacione tehnologije, web merchandising, web dizajn i web editing.

I najvažnije – ne plaši se! Čak i ako nemaš iskustva u ovim oblastima, ne znači da nisi prava osoba za ovaj program!

Više informacija na http://www.ikea.com/ms/sr_RS/this-is-ikea/etalent_factory/index.html