PRAKSA

S obzirom na to da je praksa sastavni deo studiranja na Univerzitetu Metropolitan, svaki student će imati zadatak da pronađe organizaciju koja će biti spremna da ga primi na određeno vreme kako bi mu dočarala realno poslovno okruženje. „Dan prakse“ ima za cilj da poveže direktno studente sa kompanijama koje posluju u oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta i dizajna. Važno je da napomenemo da je pre početka poslednjeg segmenta neophodno naglasiti da praksa nije zagarantovana već da kompanija odlučuje koji studenti zaslužuju da vrše praksu u njihovom radnom okruženju.