TAKMIČENJE

 

Dizajn

SMERNICE DIZAJN TAKMIČENJA (.zip) TEME DIZAJN TAKMIČENJA (.zip)

Prijava za Dizajn

Kako bi takmičenje proteklo u što boljoj atmosferi i kako bi svi takmičari bili ravnopravni, propisani su sledeći uslovi i pravila:

Tehnologija u kojoj takmičari izrađuju svoje rešenje nije ograničena, timovi imaju potpunu slobodu izbora alata koji koriste.
Takmičenje se odvija u okviru facebook aplikacije, u kojoj je potrebno skupiti što više “lajkova”, nakon čega će finalisti doći u naše prostorije i predstavljati svoj rad pred komisijom.
Tematika takmičenja biće naznačena u samoj aplikaciji.
Svaki finalista prezentuje svoje rešenje u vremenskom trajanju od 15 minuta i u tom vremenskom periodu je neophodno da odgovori na pitanja komisije (ukoliko ih ima).
Komisija sačinjena od tri člana donosi odluku o proglašenju pobedničkog rešenja.

Ukoliko takmičari na bilo koji način prekrše uslove i pravila takmičenja, biće diskvalifikovani.

Vreme Aktivnost
11:30 – 12:00 Dolazak i registracija
12:00 – 12:15 Prezentacija
12:15 – 12:30 Prezentacije učesnika
12:30 – 12:45 Prezentacije učesnika
12:45 – 13:00 Prezentacije učesnika
13:00 – 13:15 Prezentacije učesnika
13:15 – 13:30 Prezentacije učesnika
13:30 – 13:45 Pauza
13:45 – 14:00 Prezentacije učesnika
14:00 – 14:15 Prezentacije učesnika
14:15 – 14:30 Prezentacije učesnika
14:30 – 14:45 Prezentacije učesnika
14:45 – 15:00 Prezentacije učesnika
15:00 – 15:30 Ocenjivanje komisije
15:30 – Proglašavanje pobednika i dodela nagrada

Raspored aktivnosti za finaliste takmičenja

 

Komisija zadržava pravo diskrecione ocene prilikom izbora aplikacija koje će biti nagrađene. Ni učesnici, ni bilo koja druga zainteresovana strana neće imati mogućnost da preispituju odluke komisije. Odluke komisije su konačne.

Takmičari potvrđuju i garantuju da su vlasnici svih prava intelektualne svojine, a naročito autorskih prava za rešenje koje razvijaju tokom takmičenja. Takmičari potvrđuju i garantuju da njihovo rešenje neće narušavati bilo koja prava trećih lica, a naročito prava intelektualne svojine. Takmičari potvrđuju i garantuju da treća lica neće prema organizatorima takmičenja isticati bilo kakve zahteve, niti imati bilo kakva potraživanja u vezi sa rešenjem. U slučaju da treća lica istaknu prema organizatorima takmičenja bilo kakve zahteve ili potraživanja u vezi sa rešenjem, a naročito zahteve koje treća lica temelje na pravima intelektualne svojine, takmičar je saglasan i prihvata da će sam snositi posledice takvih zahteva od strane trećih lica i da će sve zahteve takvih trećih lica bez odlaganja otkloniti od organizatora takmičenja.
Svi fajlovi koje učesnik pošalje Organizatoru preko Aplikacije (upload) su javni i organizatori ih mogu koristiti.

Tokom trajanja takmičenja svi učesnici snose odgovornost ukoliko oštete inventar koji se nalazi u prostorijama u kojima se održava takmičenje i dužni su da štetu nadoknade.

Organizatori takmičenja ne snose odgovornost ukoliko se bilo kom od učesnika nešto dogodi, bilo fizički, materijalno ili u nekom drugom obliku tokom trajanja takmičenja.

 

Organizacija takmičenja takođe spada pod promociju znanja i veština studenata Univerziteta. Takmičenje se održati takođe iz sve tri oblasti. Zadatak na takmičenjima će zadavati kompanije koje posluju u navedenim oblastima. Takmičenje je namenjeno studentima sa drugih fakulteta , stim što je Univerzitet Metropolitan domaćin. Za održavanje takmičenja je potrebno da bude prijavljeno minimum 5 prijavljenih timova iz svake oblasti, dok minimalan broj u timu treba da čine dva člana, a maksimum 5. Od takmičara se očekuje da kreiraju rešenje na Univerzitetu tokom karantina. Prezentovanje ideja svih timova će se vršiće se nakon karantina, pred komisijom koju će sačinjavati osobe iz kompanije i po jedan predstavnik sa Univerziteta Metropolitan.

Pravila takmičenja

Hackathon

Prijava za Met Chance Hackathon– prijavljivanje timova traje do 11.03.2014, takmičenje se održava 14/15.03.2014.

Kako bi takmičenje proteklo u što boljoj atmosferi i kako bi svi takmičari bili ravnopravni, propisani su sledeća uslovi i pravila:

 • Takmičenje se odvija na nivou timova koji se sastoje od dva do pet članova.
 • Tehnologija u kojoj timovi izrađuju svoje rešenje nije ograničena, timovi imaju potpunu slobodu izbora programskoj jezika i razvojnog okruženja.
 • Takmičenje se odvija po principu “bring your own device”, odnosno timovi su dužni da svu opremu koja im je neophodna donesu na takmičenje.
 • Zadatak takmičenja je izrada mobilne aplikacije za temu koja se zadaje na samom takmičenju, nakon čega timovi stupaju u karantin od 12h tokom kojih kreiraju sopstvena rešenja.
 • Nakon isteka dvanaestočasovnog karantina, timovi su dužni da dostave finalnu veziju rešenja na email adresu: met.chance@metropolitan.ac.rs.
 • Svaki tim prezentuje svoje rešenje u vremenskom trajanju od 15 minuta i u tom vremenskom periodu je neophodno da odgovori na pitanja komisije (ukoliko ih ima).
 • Komisija sačinjena od tri člana donosi odluku o proglašenju pobedničkog rešenja.
 • Tokom trajanja karantina svakom takmičaru će biti obezbeđena tri obroka.

U toku trajanja takmičenja dozvoljeno je:

 • konsultovati se sa ostalim članovima tima.
 • koristiti internet u svrhu pronalaženja informacija koje su neophodne za izradu rešenja.

Tokom trajanja takmičenja nije dozvoljeno:

 • ometati druge takmičare i/ili komisiju.
 • komunicirati sa osobama koje nisu u timu, u cilju rešavanja zadatka.
 • napuštanje prostorija bez prisustva volontera

Ukoliko takmičari na bilo koji način prekrše uslove i pravila takmičenja, biće diskvalifikovani.

Vreme Aktivnost
19:30 – 20:00 Dolazak i registracija
20:00 – 20:30 Uvod i zadavanje problema
20:30 – 08:30 Karantin
08:30 – 09:30 Pauza
09:30 – 12:00 Izlaganje prezentacija
12:00 – 13:00 Ocenjivanje komisije
13:00 – Proglašavanje pobednika i dodela nagrada
* 00:00, 04:00, 08:30 Obroci

Raspored aktivnosti

 

Komisija zadržava pravo diskrecione ocene prilikom izbora aplikacija koje će biti nagrađene. Ni učesnici, ni bilo koja druga zainteresovana strana neće imati mogućnost da preispituju odluke komisije. Odluke komisije su konačne.

Timovi potvrđuju i garantuju da su vlasnici svih prava intelektualne svojine, a naročito autorskih prava za rešenje koje razvijaju tokom takmičenja. Timovi potvrđuju i garantuju da njihovo rešenje neće narušavati bilo koja prava trećih lica, a naročito prava intelektualne svojine. Timovi potvrđuju i garantuju da treća lica neće prema organizatorima takmičenja isticati bilo kakve zahteve, niti imati bilo kakva potraživanja u vezi sa rešenjem. U slučaju da treća lica istaknu prema organizatorima takmičenja bilo kakve zahteve ili potraživanja u vezi sa rešenjem, a naročito zahteve koje treća lica temelje na pravima intelektualne svojine, tim je saglasan i prihvata da će sam snositi posledice takvih zahteva od strane trećih lica i da će sve zahteve takvih trećih lica bez odlaganja otkloniti od organizatora takmičenja.

Slanjem rešenja svi timovi su saglasni i prihvataju da njihova rešenja od tog trenutka postaju vlasništvo organizatora takmičenja i odriču se svih prava na njihovo dalje korišćenje.

Tokom trajanja takmičenja svi učesnici snose odgovornost ukoliko oštete inventar koji se nalazi u prostorijama u kojima se održava takmičenje i dužni su da štetu nadoknade.
Organizatori takmičenja ne snose odgovornost ukoliko se bilo kom od učesnika nešto dogodi, bilo fizički, materijalno ili u nekom drugom obliku tokom trajanja takmičenja.

 

Case Study

Prijava za Met Chance Case Study– prijavljivanje timova traje do 13.03.2014. takmičenje se održava 16.03.2014.

Kako bi takmičenje proteklo u što boljoj atmosferi i kako bi svi takmičari bili ravnopravni, propisani su sledeća uslovi i pravila:

 • Takmičenje se odvija na nivou timova koji se sastoje od dva do pet članova.
 • Tehnologija u kojoj timovi izrađuju svoje rešenje nije ograničena, timovi imaju potpunu slobodu izbora alata koji koriste.
 • Takmičenje se odvija po principu “bring your own device”, odnosno timovi su dužni da svu opremu koja im je neophodna donesu na takmičenje.
 • Zadatak takmičenja je se zadaje na samom takmičenju, nakon čega timovi stupaju u karantin od 6h tokom kojih kreiraju sopstvena rešenja.
 • Nakon isteka šestočasovnog karantina, timovi su dužni da dostave finalnu veziju rešenjana email adresu: met.chance@metropolitan.ac.rs.
 • Svaki tim prezentuje svoje rešenje u vremenskom trajanju od 15 minuta i u tom vremenskom periodu je neophodno da odgovori na pitanja komisije (ukoliko ih ima).
 • Prezentacije radova moraju biti u nekom od programa iz paketa Microsoft Office 2007 (ili u novijim verzijama koje su kompatibilne).
 • Komisija sačinjena od tri člana donosi odluku o proglašenju pobedničkog rešenja.
 • Tokom trajanja karantina svakom takmičaru će biti obezbeđena dva obroka.

U toku trajanja takmičenja dozvoljeno je:

 • konsultovati se sa ostalim članovima tima.

 

Tokom trajanja takmičenja nije dozvoljeno:

 • ometati druge takmičare i/ili komisiju.
 • komunicirati sa osobama koje nisu u timu, u cilju rešavanja zadatka.
 • napuštanje prostorija bez prisustva volontera

Ukoliko takmičari na bilo koji način prekrše uslove i pravila takmičenja, biće diskvalifikovani.

Vreme Aktivnost
08:00 – 08:30 Dolazak i prezentacija
08:30 – 09:00 Prezentacija kompanije
09:00 – 15:00 Karantin
15:00 – 16:00 Pauza
16:00 – 18:00 Prezentacija
18:00 – 18:30 Ocenjivanje komisije
18:30 – Proglašavanje pobednika i dodela nagrada
** 11:30, 15:00 Obroci

Raspored aktivnosti

 

Komisija zadržava pravo diskrecione ocene prilikom izbora aplikacija koje će biti nagrađene. Ni učesnici, ni bilo koja druga zainteresovana strana neće imati mogućnost da preispituju odluke komisije. Odluke komisije su konačne.

Timovi potvrđuju i garantuju da su vlasnici svih prava intelektualne svojine, a naročito autorskih prava za rešenje koje razvijaju tokom takmičenja. Timovi potvrđuju i garantuju da njihovo rešenje neće narušavati bilo koja prava trećih lica, a naročito prava intelektualne svojine. Timovi potvrđuju i garantuju da treća lica neće prema organizatorima takmičenja isticati bilo kakve zahteve, niti imati bilo kakva potraživanja u vezi sa rešenjem. U slučaju da treća lica istaknu prema organizatorima takmičenja bilo kakve zahteve ili potraživanja u vezi sa rešenjem, a naročito zahteve koje treća lica temelje na pravima intelektualne svojine, tim je saglasan i prihvata da će sam snositi posledice takvih zahteva od strane trećih lica i da će sve zahteve takvih trećih lica bez odlaganja otkloniti od organizatora takmičenja.

Slanjem rešenja svi timovi su saglasni i prihvataju da njihova rešenja od tog trenutka postaju vlasništvo organizatora takmičenja i odriču se svih prava na njihovo dalje korišćenje.
Tokom trajanja takmičenja svi učesnici snose odgovornost ukoliko oštete inventar koji se nalazi u prostorijama u kojima se održava takmičenje i dužni su da štetu nadoknade.

Organizatori takmičenja ne snose odgovornost ukoliko se bilo kom od učesnika nešto dogodi, bilo fizički, materijalno ili u nekom drugom obliku tokom trajanja takmičenja.

POSLOVI ZA STUDENTE