MET CHANCE

Univerzitet Metropolitan je dokazao svoj kvalitet nebrojano puta, ne samo pristupom primene znanja, već se uspeh meri i uspesima studenata Univerziteta. Metropolitan pruža šansu studentima koji pokazuju interesovanje i sposobnosti. Projekat „MET CHANCE“ obuhvata događaj koji predstavlja način da se promovišu uspesi naših studenata, da se okupe kompanije, kao i da se kreira okruženje koje pruža šansu studentima koji se nisu oprobali u praksi. Kako bi upotpunili sliku, okupljanje uspešnih zaposlenih iz kompanija prepoznatljivih u okruženju i na našem tržištu, kako bi podelili svoja iskustva i svoje uspehe sa studentima koji se nalaze na početku, kako bi ih motivisali i podstakli na usavršavanje. Projekat „MET CHANCE“ okuplja pojedince i kompanije iz sve tri oblasti koje Univerzitet Metropolitan ima u svom sklopu, a to su: informacione tehnologije, menadžment i dizajn. „MET CHANCE“ se sastoji iz četiri dela i to: predavanja, takmičenja, obuke i dana prakse.

„MET CHANCE“ okuplja studente, bilo da su zaposleni ili nezaposleni, kao i kompanije. Ovaj projekat ima tedenciju da se približi srednjoškolcima. Pokriva sve tri oblasti koje obuhvata Univerzitet sprovodeći obrazovanje.

„MET CHANCE“ predstavlja događaj koji obuhvata više oblasti delovanja. Ukupni cilj događaja jeste da se proširi svest o postojanju Univerziteta Metropolitan kao institucije koja stvara uspešne pojednice iz tri oblasti. Dakle, konkretni ciljevi projekta su:

 • Kreiranje saradnje sa kompanijama
 • Motivacija i podstrek studentima Metropolitana da ostvare rezultate tokom studiranja
 • Promovisanje znanja i veština studenata Metropolitana
 • Širenje svesti o postojanju i načinu delovanja Univerziteta

Ciljna grupa ovog događaja se deli na više segmenata i to su:

 • Studenti

Studenti našeg univerziteta iz sve tri oblasti. Bilo da pohađaju internet ili tradicionalnu nastavu, oni koji su spremni da prihvate izazov, odnosno oni koji imaju želju da steknu iskustvo i ostvare kontakt sa poslovnim okruženjem, tokom studiranja.

 • Kompanije

U okruženju posluje više svetski piznatih kompanija. Univerzitet je već sklopio saradnju sa nekima od njih. Obnavljanje kontakata zarad dobrobiti studenata Univerziteta, Metropolitanu se pripisuju dve dobre činjenice: poverenje od strane studenata i potencijalnih studenata, kao i širenje svesti o Univerzitetu kao obrazovnoj instituciji koja „proizvodi“ kvalitetan stručni kadar i pridodaje sigurnost za budućnost.

 • Alumni

Širenje svesti o Univerzitetu kao institucije koja se brine o svojim diplomcima dobar je poen za građenje imidža. Univerzitet je obrazovna institucija, na ovaj način pridobija poverenje ne samo diplomaca, nego okruženja.

 • Srednjoškolci

Srednjoškolci kao potencijalni studenti pripadaju ciljnoj grupi i uklapaju se u segment „takmičenje“. Idealna prilika da postanu deo našeg okruženja i osete atmosferu koja vlada na Univerzitetu.

Projekat „MET CHANCE“ ima za cilj da privuče pažnju pojedinaca i kompanije na aktivnosti koje sprovodi Univerzitet Metropolitan. Kreiranjem paketa aktivnosti koji pokrivaju više oblasti širi se značaj realizacije projekata na širu ciljnu grupu. Projektom je moguće:

 • Povećati interesovanje za usluge koje pruža Univerzitet
 • Dočarati radno okruženje koje vlada na Univerzitetu – potencijalnim studentima
 • Plasirati kvalitet znanja i veština studenata Univerziteta koje su oformili studirajući na istom
 • Privući pažnju kompanija iz okruženja

Ključni značaj projekta jeste da se privuku potencijalni studenti, odnosno srednjoškolci četvrte godine kako bi osetili radnu atmosferu na Univerzitetu i tako stekli svest o načinu rada na Univerzitetu.